Yazı içeriği kesme (substr & mb_substr)
09 Şubat 2015 Furkan Atabaş 6.538 Okunma Yorum Yok

Yazı içeriği kesme (substr & mb_substr)


Codex PHP

Bazen web sitelerimizde metinsel içeriklerimizin tamamı yerine sadece belirli bir kısmını göstermemiz gerekebilir. Bu işlem için dahili php fonksiyonlarından substr() ve mb_substr() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Daha fazla uzatmadan substr() fonksiyonumuzdan başlayalım.

Kullanımı:
substr( İçerik ,   Başlangıç ,   Uzunluk ) ;

 • Parametreler:

  • İçerik:  Kesme işlemi uygulanacak olan içerik
  • Başlangıç: Kesme işleminin başlayacağı anahtar değeri
  • Uzunluk: Görünecek karakter sayısı

NOT: Anahtar değeri içerik içindeki her bir karakterin sıra numarasıdır kodlamalarda dizi elemanı anahtarları her zaman 0 dan başlar.

NOT 2: Php programlama dilinde her string türündeki değişken bir karakter dizisi olduğundan string değişkeni içerisindeki her bir karakterin kendine ait anahtar numarası vardır.

BİLGİLER: 

 1. Kesme sonucunda başlangıç değerindeki karakter sonuca dahil olur.
 2. Uzunluk değeri girilmemiş ise başlangıçtan başlayıp metnin sonuna kadar devam eder.
 3. Başlangıç ve Uzunluk parametreleri (-)negatif değerler alabilir.
 4. Başlangıç pozitif uzunluk negatif değer olursa sonuç başlangıç değerinden başlar ve içeriğin sonundan geriye doğru negatif uzunluk kadar kesilerek döner.
 5. Her iki parametrede (-)negatif değerler aldığında en son karakter 0 anahtar numarasıyla başlar.

Bu durumda ATABAS YAZILIM içeriğine sahip bir string değişkeninin karakter anahtar numaraları şöyledir.

[0] => A
[1] => T
[2] => A
[3] => B
[4] => A
[5] => S
[6] => (BOŞLUK)
[7] => Y
[8] => A
[9] => Z
[10] => I
[11] => L
[12] => I
[13] => M

Örnekler:

substr fonksiyonu her ne kadar işimize yarasa da çoğu zaman Türkçe karakterlerde sıkıntılar çekilebiliyor. İşte böyle durumlarda mb_substr() fonksiyonumuzu kullanmak en iyi çözüm. mb_substr() fonksiyonumuzun özelliği 4. parametre olarak karakter set kodlaması almasıdır. Örneğin: UTF-8 gibi.

mb_substr() Kullanımı: