PHP – Karakter kontrol fonksiyonları – ctype_***
14 Şubat 2015 Furkan Atabaş 5.683 Okunma Yorum Yok

PHP – Karakter kontrol fonksiyonları – ctype_***


Codex PHP

Php programlama dilinde “ctype_” ile başlayan karakter sınama fonksiyonlarıdır. İlk başta belirtmem gerekiyor. Eğer sizde bunları deniyor fakat benim söylediğim sonuçları alamıyorsanız bunun nedenleri arasında fonksiyon parametrelerinin Türkçe karakter desteklememesi veya parametre içeriğinde boşluk olması olabilir.

Fonksiyonlarımızın Türkçe karakter sorunu ve boşluk sonucunda false dönme olasılıklarını öğrendikten sonra artık kodlarımıza geçebiliriz.


 ctype_alnum( $parametre );

Açıklama: İçerik alfabetik karakterler (A-Z a-z) ve rakamlardan (0-9) oluşuyorsa TRUE döner. Parametre de boşluk olması veya (! ‘ ^# % & / * – …) gibi özel karakterler bulunması durumunda FALSE döner.


 ctype_alpha( $parametre );

Açıklama: İçeriğin sadece alfabetik (A-Z a-z) karakterlerden oluşup oluşmadığını kontrol eder. Eğer parametre içeriği sadece harflerden oluşuyorsa TRUE içerik içerisinde rakam yada özel karakter var ise FALSE döner


 ctype_lower( $parametre );

Açıklama: Parametre içeriği tamamen alfabetik (a-z) ve küçük karakterlerden oluşuyorsa TRUE aksi halde FALSE döner.


 ctype_upper( $parametre );

Açıklama: ctype_lower fonksiyonunun tersi yönünde işlem yapar. Parametre içerisinde bulunan alfabetik (A-Z) karakterlerin tümü BÜYÜK HARFLE yazılmış ise TRUE içerisinde bulunan tek bir karakter bile küçük ise FALSE döner.


 ctype_digit( $parametre );

Açıklama: Parametre içeriği tamamen rakamsal (0-9) değerlerden oluşuyorsa TRUE içerisinde harf yada özel karakter bulunuyorsa FALSE döner.


 ctype_xdigit( $parametre );

Açıklama: Parametre içeriği onaltılık rakamlar içeriyorsa TRUE aksi durumda FALSE döndürür.


 ctype_cntrl( $parametre );

Açıklama: Parametre içerisinde sadece denetim karakterleri (“\n”, “\r”, “\l”, vb) bulunuyorsa TRUE döner.


 ctype_graph( $parametre );

Açıklama: Boşluk ve özel denetim karakterleri (“\n”, “\r” vb) hariç ekrana yazılabilecek tüm içeriklerde TRUE aksi durumlarda ise FALSE döner.


 ctype_print( $parametre );

Açıklama: Boşluk dahil ekrana basılabilecek her türlü içerikte TRUE  döner.


 ctype_punct( $parametre );

Açıklama: Boşluk içermeyen ve tamamı özel karakterlerden (!, ‘, #, %, &, (, ), =, -, ? vb) oluşan içeriklerde TRUE döner.


 ctype_space( $parametre );

Açıklama: Boşluk karakteri, satır atlama karakterleri gibi özel karakerlerde (” “, \n, \r, \t) TRUE döner.